ЗГОЛЕМИ ГО БРОЈОТ НА КЛИЕНТИ СО SPORTMASTER

Со Sportmaster ќе добиете нови корисници на Вашите услуги без дополнителни расходи за маркетинг. Бидете дел од нашата иновативна програма.


БИДИ НАШ ПАРТНЕР

РАБОТЕЊЕТО СО НАС Е ИСПЛАТЛИВО

ПОВЕЌЕ РЕДОВНИ ПОСЕТИ

Нашите корпоративни клиенти им дадоа SportMaster картички на своите вработени. Нивниот број секојдневно расте, а ние ги носиме кај Вас!

ВАША SPORTMASTER ВЕБ СТРАНИЦА

Ќе добиете Ваша страница на sportmaster.mk со Вашите детали и ќе бидете прикажани на нашата интерактивна мапа. Ќе имате контрола за сите посети, финансии и анализи.

МАРКЕТИНГ ПОДДРШКА

Ние ќе го промовираме Вашиот бизнис насекаде. Веб страни, социјални медиуми, реклами, печатени материјали, настани итн.

МАКСИМАЛНА ЕДНОСТАВНОСТ

Ние бесплатно ќе Ви обезбедиме и инсталираме специјална апликација. Клиентите ќе го ценат лесниот начин на пријавување, а едноставниот начин на фактурирање ќе го направи Вашиот живот полесен.

ПОВЕЌЕ КЛИЕНТИ ВО ПОМАЛКУ ПОСЕТЕНИТЕ ТЕРМИНИ

Може да изберете во кои термини ќе прифаќате Sportmaster корисници. На пример ако Вашиот објект е полн од 6 до 8 часот, Вие може да прифаќате Sportmaster корисници пред или после тој термин.

ПОСЕБНИ ПАКЕТИ ЗА ПАРТНЕРИ

Од нас ќе добиете и други бенефиции за развивање на Вашиот бренд и услуги. Ние ќе ги имаме сите податоци за секој корисник кога и како ја искористил својата посета, а тие податоци Вие ќе можете да ги користите за понатамошни маркетинг активности и анализи.

КАКО РАБОТИ

РЕГИСТРИРАНИ КОРИСНИЦИ

Сите сопственици на картички се внесени во нашиот систем. Нивната SportMaster картичка важи еден месец и може да се обнови за наредниот.

ВЛЕЗ

Sportmaster обезбедува индивидуални картички со име на сопственикот и уникатен QR код отпечатен на картичката. При влегување тие ја покажуваат картичката на специјалната апликација која ќе ја добиете од нас.

ВЕРИФИКАЦИЈА

Кога еднаш некој ќе ја покаже својата картичка, добивате известување дека имате една посета во одреден датум и време. Во секое време можете да видите кога и колку посети сте имале.

ИСПЛАТА

На почетокот на месецот, ние ќе Ви ја платиме секоја посета на Sportmaster корисник од претходниот месец.

БИДИ НАШ ПАРТНЕР

ПРОЧИТАЈ ДЕТАЛНО КАКО ФУНКЦИОНИРА