• Избери Пакет
 • Регистрирај Се
 • Плати

ИЗБЕРИ ПАКЕТ И РЕГИСТРИРАЈ СЕ!

Trial
64 ОБЈЕКТИ
 • 4 посети/месечно
 • 1 посета дневно


 • Приказ на спортски објекти
900 ден

*Лимитиран број на посети

Basic
47 ОБЈЕКТИ
 • 30- 31 посети/месечно
 • 1 посета дневно


 • Приказ на спортски објекти
1800 ден

*Лимитиран број на објекти

Premium
64 ОБЈЕКТИ
 • 30- 31 посети/месечно
 • 1 посета дневно


 • Приказ на спортски објекти
*Сите цени се со пресметан ДДВ. Со активно членство може да ги користите сите објекти за спорт и рекреација. TRIAL пакетот е лимитиран на 4 посети месечно, во BASIC пакетот има лимит на одредени објекти, PREMIUM пакетот е без ограничувања. Деталите за влез се истакнати во профилите на секој објект. Имате право на една посета дневно.

ЕДНА ПРЕТПЛАТА. РАЗЛИЧЕН СПОРТ СЕКОЈ ДЕН.
РЕГИСТРИРАЈ СЕ И ЗАПОЧНИ УШТЕ ДЕНЕС!

Пакет PREMIUM
Важност од
Период на важност 1 месец
Цена 300ден